- Doanh nghiệp: Xế Độp bán lẻ/sửa chữa - CS2

- Điện thoại: 0936.246.345

- Website: http://xedop.com

- Thời gian làm việc: 8h-19h. Có chỗ đỗ oto ( liên hệ trước)

(Xem trên bản đồ)

- Doanh nghiệp: Xế Độp bán lẻ/ sửa chữa - CS1

- Điện thoại: 0904.636.123

- Website: http://xedop.com

- Thời gian làm việc: 8h-19h. Có chỗ đỗ oto ( liên hệ trước)

(Xem trên bản đồ)